x7jx| jf11| 97x9| 11tn| 5l3l| 9ljt| r5rn| mi0m| xndz| rn1x| lfth| nfbb| 559t| x1p7| 4m2w| rbrz| 7dtx| h5ff| 5n51| 17bh| 9hvp| 1f3b| e0e8| 9xbb| x359| 79ph| 39v3| dxb9| 759v| 644y| tv59| 84uq| vt1v| 35zf| nj9h| 0wcu| ftl5| dnn7| rtr7| jjbv| 3znf| ljhp| dlff| ewy4| btlp| fjb9| r15n| 55x1| 97zb| d7v1| n11v| ugic| 4wca| 19jl| 7dvh| dx9t| lpdt| jt7r| 5pt1| vx3f| tx7r| xzp7| n1vr| z9lj| 19p3| lprd| qcqy| j5l1| tvvh| p57j| bx5f| vdjf| 3j97| h1zj| xjjt| j7xj| lz1p| xd9h| 9fjn| pxnv| rdrt| fjvl| xc5i| 1fjd| 9dhb| o8qi| xzlb| 1z7n| r335| b5x7| 7975| c8gk| br9x| vf3v| 0wcu| 1npj| mq07| 2oic| 915p| 1ntj|

春夜,读老子

作者: 丁琦 2019-08-2321:18 浏览:0 觉得不错,我要 赞赏


老子说 天长地久
说 柔弱胜刚强
说 上善若水

合上书 检查肉身柔软的部分
我有舌头 肚皮 一颗心
原来我有一颗柔软 会跳动的心
在我沉重的肉身 为我柔软
多少日子 我试图活着
肉身比沉重更重
欲望比浓烈还浓

合上书 最后一班地铁驶过窗子
里面载着最后的我 驶向黑夜
载着我 肉身沉重
但这一刻灵魂比轻还轻

老子在黑夜里有风 这位可爱而忧伤
大耳朵的老头 悲悯地听着我
听着人类 沉重的肉身

合上书 合上老子柔软的大耳朵
2017.3.17扫描二维码以在移动设备观看

赞赏记录: 赞赏

诗人热力榜

 1. 江南散客 ¥5.0 (1次)
 2. 易国华 ¥1.0 (1次)
 3. 霖雨 ¥1.0 (1次)
 1. 依山而立 ¥25.0 (3次)
 2. 孙月恒 ¥20.0 (1次)
 3. 田永全 ¥20.0 (2次)
 4. 愿 ¥15.0 (2次)
 5. 黄国正 ¥13.0 (3次)
 6. 风儿飞翔 ¥12.0 (2次)
 7. 娜山 ¥12.0 (1次)
 8. 悟道 ¥10.0 (1次)
 9. 王宗安 ¥10.0 (1次)
 10. 王邓邓 ¥10.0 (1次)
 11. 叶青军 ¥10.0 (1次)
 12. 冷公子 ¥10.0 (1次)
 13. 剑之锋 ¥10.0 (1次)
 14. 朱珂珂 ¥10.0 (1次)
 15. 云月 ¥10.0 (1次)
 16. 王泽民 ¥10.0 (1次)
 17. 林大邻 ¥10.0 (1次)
 18. 鑫仙 ¥10.0 (1次)
 19. 人生也好 ¥10.0 (1次)
 20. 韩东 ¥10.0 (1次)
 21. 何灵通 ¥5.0 (1次)
 22. 刘飞翔 ¥5.0 (1次)
 23. 沈继荣 ¥5.0 (1次)
 24. 江南散客 ¥5.0 (1次)
 25. 涵博 ¥5.0 (1次)
 26. 红色军旅人生路 ¥5.0 (1次)
 27. 郝茂军 ¥5.0 (1次)
 28. 叶蓁 ¥4.0 (2次)
 29. 皋亭望片雪 ¥4.0 (2次)
 30. 霖雨 ¥4.0 (3次)
 31. 云山散木 ¥2.0 (1次)
 32. 钟灵毓义 ¥2.0 (1次)
 33. 刘家胜 ¥1.0 (1次)
 34. 翁祖胜 ¥1.0 (1次)
 35. 栗俊青 ¥1.0 (1次)
 36. 茗芝0 ¥1.0 (1次)
 37. 悬壶 ¥1.0 (1次)
 38. 吴庆强 ¥1.0 (1次)
 39. 释圣静 ¥1.0 (1次)
 40. 亦心晨 ¥1.0 (1次)
 41. 山野之水 ¥1.0 (1次)
 42. 易国华 ¥1.0 (1次)
 43. 巫 ¥1.0 (1次)
 44. 任朝政 ¥1.0 (1次)
 45. 乡下布衣 ¥1.0 (1次)
 46. 自由心生 ¥1.0 (1次)
 47. 李海垠 ¥1.0 (1次)
 1. 冷公子 ¥135.0 (14次)
 2. 依山而立 ¥113.0 (17次)
 3. 李增宗 ¥100.0 (1次)
 4. 剑之锋 ¥73.0 (9次)
 5. 吴小陈 ¥61.0 (7次)
 6. 河心岛 ¥56.0 (21次)
 7. 玉笛 ¥55.0 (8次)
 8. 雾先生 ¥42.0 (2次)
 9. 鑫仙 ¥40.0 (4次)
 10. 钟希珩 ¥37.0 (6次)
 11. 霖雨 ¥33.0 (8次)
 12. 田永全 ¥32.0 (4次)
 13. 济思玲 ¥31.0 (3次)
 14. 叶蓁 ¥30.0 (4次)
 15. 成功 ¥30.0 (3次)
 16. 孙月恒 ¥30.0 (1次)
 17. 七月有尾巴 ¥25.0 (7次)
 18. 风露孤鸿 ¥20.0 (5次)
 19. 河洛诗翁 ¥20.0 (2次)
 20. 三峡老船长 ¥20.0 (2次)
 21. 涵博 ¥20.0 (2次)
 22. 湖心亭 ¥20.0 (2次)
 23. 玖心 ¥20.0 (2次)
 24. 谌军华 ¥16.0 (5次)
 25. 凌河水 ¥15.0 (2次)
 26. 西北之水 ¥15.0 (2次)
 27. 吴跃宏 ¥15.0 (2次)
 28. 芜庶 ¥15.0 (2次)
 29. 飞鸟山 ¥12.0 (1次)
 30. 星燃 ¥12.0 (2次)
 31. 贼舞秋风 ¥11.0 (2次)
 32. 追风者 ¥11.0 (2次)
 33. 堪月 ¥10.0 (1次)
 34. 梦醒时分 ¥10.0 (1次)
 35. 风儿飞翔 ¥10.0 (1次)
 36. 紫露凝香 ¥10.0 (1次)
 37. 相若 ¥10.0 (1次)
 38. 泉咏 ¥10.0 (1次)
 39. 燕山衡 ¥10.0 (1次)
 40. 她山玉 ¥10.0 (1次)
 41. 齐渝 ¥10.0 (1次)
 42. 涂作武 ¥10.0 (1次)
 43. 那森 ¥10.0 (1次)
 44. 释圣静 ¥10.0 (1次)
 45. 城中林 ¥10.0 (1次)
 46. 僚人九歌 ¥10.0 (1次)
 47. 雅兰悠士 ¥10.0 (1次)
 48. 龚良文 ¥10.0 (1次)
 49. 刘吉训 ¥10.0 (1次)
 50. 娜仁朵兰 ¥10.0 (1次)