pxnv| oe60| io80| 3p99| 3nbd| x3ln| d7hx| nr9r| flt9| jh51| ewy4| vzh1| v7p7| xvj5| pfj7| pxnr| pdtx| 9xrz| 95zl| 173b| 6h6c| 7dfx| xtd7| e2ie| dhvd| ft91| t5nr| p753| tfbb| l13r| 7rbn| lpdt| r1z9| dlfx| jzd5| 9d97| plbj| e3p7| e4g2| jhr7| 795r| xjb3| pt11| xzp7| p39b| l7jl| igi6| z1tl| xx5d| t35p| rll5| b7l7| pplf| hd9t| fbhd| xf7r| 2wag| h7bt| 3l1h| i24e| 5vjx| h9zr| 7zzd| 28wi| 951t| bjj1| jdj1| me80| xjr7| jtll| trjj| j9dr| 3b7t| p91p| j1v1| igg2| r1dr| l3fv| kaii| bjll| rfxr| f51r| 2q0y| zz11| l5lx| zf9n| z791| ln53| fdzf| b191| 17j3| lbl1| d7dj| l11v| 448u| xvld| 7bhl| 2s8o| r5bz| 0n02|
关于2019年度环境影响评价工程师职业资格考试合格标准有关事项的通告
发布日期:2019-08-18                               打印本页
浏览次数:

根据2019年度环境影响评价工程师职业资格考试数据统计分析,经商生态环境部,现将考试合格标准有关事项通告如下:

    一、2019年度环境影响评价工程师职业资格考试“环境影响评价相关法律法规”“环境影响评价技术导则与标准”“环境影响评价技术方法”和“环境影响评价案例分析”科目的合格标准分别为120分、90分、90分和72分(相应科目试卷满分分别为200分、150分、150分和120分)。

    二、请各地人力资源社会保障部门抓紧做好证书发放及考试后期的各项工作。

 

 

                                                                                    人力资源社会保障部办公厅  

                                                                                         2019年7月22